• slider
  • slider
  • Xuất khẩu vải thiểu
  • noel
  • HAI PHONG EXPORT | KHANH VUA EXCO COMPANY

Minh Thanh Garment Company

TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty May Minh Thành
ĐỊA CHỈ: Sở Dầu, Hồng Bàng,  TP Hải Phòng
ĐIỆN THOẠI: +84225 739 xxx
EMAIL:
THÀNH VIÊN: Diamond
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: May mặc, đồ chơi trẻ em
VÀI NẾT VỀ DOANH NGHIỆP

TAGS :